Hendek Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi 310 Milyon TL oldu

15 gündem maddesinin görüşüldüğü Hendek Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında Hendek Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile 310 Milyon TL olarak meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

14 MADDE OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında Hendek Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda yapıldı. 1- 14 gündem maddesi oy birliği ile karara bağlanırken, gündemin 15. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan amaç, hedef ve göstergelerinin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte hazırlanan 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile 310 Milyon TL olarak meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

YEŞİLYURT İMAR ÇALIŞMALARI VE SAAT KULESİ

Başkan Babaoğlu, Ekim ayı meclis gündemi öncesi AK Parti Grup Sözcüsü Hamit Canlı’nın sorularını cevaplandırdı. Başkan Babaoğlu, “ Yeşilyurt Mahallesinde devam eden imar çalışmalarıyla ilgili gelen soruya; Düzenlemelerimiz devam ediyor. DSİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Rapor için görüş bekliyoruz.  Deprem bölgesinde olduğumuz için sorun yaşanmaması adına çalışmalar titizlikle devam ediyor bundan dolayı süreç uzadı en kısa zamanda tamamlanacak derken, Saat Kafenin durumuyla ilgili olarak, İhaleye giren vatandaş ihaleden çekildi. Bu süreçten sonra Hendek Belediyesi olarak kendimiz işletme kararı aldık. 1 – 2 milyon gibi bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor kısa sürede faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

ÇÖP KOVALARI VE PROF. DR AYHAN KIZIL CADDESİ

İlçede bazı noktalarda çöp kovalarının eksikliğiyle alakalı olarak gelen soruyu cevaplandıran Başkan Babaoğlu, Uzun yıllardır bazı münferit noktalara konulmuyor. Eksikliğimiz olabilir bu konuyla alakalı olarak gerekli görülüyorsa çalışmaları atölyemizde gerçekleştireceğiz. Uygun alanlara koyabiliriz” dedi. Son olarak Stadyum caddesi olarak bilinen Prof. Dr. Ayhan Kızıl Caddesindeki kaldırım çalışmasıyla ilgili olarak gelen soruya, görsel olarak rahatsızlık var fakat trafik akışını ve cep otopark kullanımı açısından böyle bir çalışma gerçekleştirildi. Rahatsızlık devam ederse düzenlemeye gideriz” diye konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ OYLANDI

Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Gündemin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. maddeleri olan, “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi, İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 45 ada 28 numaralı parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi, İlçemiz Büyükdere Mahallesi 1391 ada 43 numaralı parsel ve Kemaliye Mahallesi 1081 ada 14 numaralı parsele dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi,            İlçemiz Nuriye Mahallesi 2630 ada 38 numaralı parsele dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi, İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 38, 111, 154, 157, 160, 235, 340, 341 ve 358 numaralı parselleri kapsayan alana dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmi revizyon yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak; Akova Mahallesi 1315 ada 9 numaralı parsel ve çevresine dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden; Büyükdere Mahallesi’nde yapılan 25 numaralı İmar Uygulama Bölgesi için 1334 adadaki imar yollarının düzenlenmesine dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan; Başpınar Mahallesi 192 adada yer alan bazı parsellerden geçen TEİAŞ Hendek-Akyazı Enerji İletim Hattı ve yakın çevresine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine askı sürecinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nun görüşülmesi” maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin 9.10 ve 11. Maddeleri olan “İlçemiz Başpınar Mahallesi 258, 259, 260, 261 ada ve çevresinde yer alan imar yolları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi, İlçemiz Çamlıca Mahallesi’nden ayrılarak yeni kurulan Yeşiller Mahallesi’nin isminin Haraklı Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi, İlçemiz Hacıkışla Mahallesi ve Uzunçarşı Mahallesi arasındaki tapulama sınırının idari sınır olarak düzenlenmesi ile ilgili talebin Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi” maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Gündemin 12,13 ve 14. Maddeleri olan “2024 yılı Belediye Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 2024 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 2024 yılı Belediye ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin son maddesi olan 15. “Mülkiyeti Belediyemize ait Beylice Mahallesi 2774 ada 6 parsel numaralı 22.500,50 m² taşınmazın satış işlemi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi” maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Babaoğlu meclis toplantısı sonunda alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve meclis toplantısı sona erdi.

Son Eklenenler

Öne Çıkanlar