Avukat Zeki Demir Konuşmasıyla Gerçekleşen ESSİAD Öğle Buluşması Gerçekleştirildi

Derneğimiz organizasyonunda, Hilton Garden Inn Otel’de 22.12.2016 tarihinde ESSİAD Öğle Buluşması gerçekleştirildi.

ESSİAD Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Öğle Buluşması Hilton Garden Inn Otel’de yapıldı. Derneğimiz organizasyonunda, ESSİAD Üyelerinin katılımları ve Dual Hukuk Bürosu Ticaret, İş ve Şirketler Hukuku Uzmanı Av. Zeki DEMİR’in sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumlulukları ile bu sorumluluklara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi aktarıldı.

ESSİAD Üyelerinin katılımları ve Dual Hukuk Bürosu Ticaret, İş ve Şirketler Hukuku Uzmanı Sayın Avukat Zeki DEMİR sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumlulukları ile bu sorumluluklara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi aktarıldı.

AVUKAT ZEKİ DEMİR KİMDİR
Avukat Zeki Demir, Türk hukuk alanında faaliyet gösteren bir avukattır. Kendisi hukuki danışmanlık, iş hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Özellikle iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hukuki çözümler üretme konusundaki yetkinliği ile bilinir.

Av. Zeki Demir birçok hukuki konuda danışmanlık yapmanın yanı sıra, özellikle şirketlerin hukuki risklerini yönetmelerine yardımcı olacak “Kurumsal Koruma Programları” gibi inovatif hukuki yaklaşımların oluşturulmasında da rol almıştır. Bu programlar, şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tespit edip gerekli tedbirleri alarak risklerini minimize etmeyi amaçlar.

Avukat Zeki Demir ‘in uzun yıllara dayanan hukuki deneyimi ve bilgi birikimi, iş dünyasının karmaşık hukuki konularında rehberlik sağlama yeteneğini destekler. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olması ve İstanbul Barosu üyesi olması da onun mesleki yeterliliğini vurgular. Kısacası, Avukat Zeki Demir, iş hukuku, ticaret hukuku ve şirketler hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış bir avukattır. Hukuki danışmanlık, kurumsal koruma programları oluşturma ve iş dünyasının hukuki ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme konularındaki bilgi ve deneyimi ile tanınmaktadır.

AVUKAT ZEKİ DEMİR “KURUMSAL KORUM PROGRAMI” HAKKINDA BİLGİLNDİRME
Avukat Zeki Demir
öncülük ettiği “Kurumsal Koruma Programı” iş dünyasında önemli bir rol oynayan bir hukuki yaklaşımı ifade etmektedir. Bu program, şirketlerin hukuki riskleri yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir stratejik planlama yaklaşımını içerir. “Kurumsal Koruma Programı,” şirketlerin faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği hukuki sorunları önceden tespit etmeyi, bu sorunlara karşı proaktif tedbirler almayı ve böylece şirketin hukuki açıdan daha güvende olmasını sağlamayı hedefler. Programın amacı, işletmenin gelecekteki olası hukuki risklerini minimize ederek iş sürekliliğini ve kararlılığını güçlendirmektir.

“Kurumsal Koruma Programı” genellikle aşağıdaki adımları içerebilir:

Risk Değerlendirmesi: Şirketin faaliyet alanları ve operasyonları analiz edilir, olası hukuki riskler belirlenir ve bunların potansiyel etkileri değerlendirilir.

Hukuki Danışmanlık: Uzman avukatlar, şirketin hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık sağlar ve gerekli hukuki süreçler hakkında bilgi verir.

Politika ve Süreçlerin Oluşturulması: Şirket için uygun politika ve prosedürler oluşturulur. Bu politika ve prosedürler, çalışanların hukuki konularda nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirtir.

Eğitim: Çalışanlara hukuki konularda eğitim verilir. Bu, hukuki farkındalığı artırabilir ve potansiyel risklerin önceden tespit edilmesine yardımcı olabilir.

İzleme ve Değerlendirme: Programın etkinliği düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Gerektiğinde güncellemeler yapılır.

Avukat Zeki Demir ‘in liderliğindeki “Kurumsal Koruma Programı,” şirketlerin iş sürekliliğini ve itibarını koruma amacıyla hukuki riskleri etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu program, işletmelerin daha sağlam temeller üzerinde ilerlemelerine ve hukuki sorunlarla başa çıkmalarına destek olabilir.

ESSİAD HAKKINDA
ESSİAD, “Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği”nin kısaltmasıdır. Bu dernek, soğutma sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve iş adamlarını bir araya getirerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek ortak sorunlarına çözüm üretmek, sektörün rekabet gücünü artırmak ve ulusal/uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak amacıyla kurulmuştur. ESSİAD, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir merkezli bir dernektir. Soğutma sektörü, gıda işleme, endüstriyel üretim, enerji verimliliği gibi birçok farklı alanda kullanılan temel bir sektördür. Dernek, bu alandaki işletmelerin işbirliği yapmalarını, en iyi uygulamaları paylaşmalarını ve sektörün genel olarak daha sürdürülebilir ve inovatif bir şekilde büyümesini teşvik etmeyi amaçlar.

ESSİAD’ın faaliyetleri arasında sektörün gelişimini destekleyecek eğitim programları düzenlemek, sektörün sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak, üyeler arasında işbirliğini artırmak gibi önemli faaliyetler bulunur. Aynı zamanda, sektörün gelişimi ve çıkarlarını savunmak adına yerel ve ulusal düzeyde etkinliklerde bulunabilirler. ESSİAD, üyelerine farklı platformlarda bir araya gelme ve bilgi paylaşımı yapma fırsatı sunarak, sektördeki işletmelerin birbirleriyle etkileşimini artırarak daha güçlü bir ağ oluşturmalarını hedefler. Dernek, genellikle seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleyerek üyelerini güncel konularda bilgilendirmeye çalışır. Özetle, ESSİAD, Ege Bölgesi’nde soğutma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir araya geldiği, sektörün gelişimini destekleyen, bilgi paylaşımını teşvik eden ve sektörün çıkarlarını savunan önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Son Eklenenler

Öne Çıkanlar